Backoffice log + Inspector Tool

Written By Martin Ploug (Super Administrator)

Updated at March 24th, 2023

Backoffice log + Inspector tool

 

Loggen findes her og den har nogle år på bagen. Der er derfor nogle entries der ikke længere er relevante, og nogle nyheder er kommet til. Alle entries er beskrevet heri.

 

Loggen kan bruges til at se alle stepsrelateret til videokonsultationer, og har følgende filtre:

·        From / to er datofelter. 

·        Logtype er en dropdown hvor du vælger hvilken typelog du leder efter.

o  Se mere herom nederst.

·        Filter er et søgefelt, hvor du fx kan skrivepatientnavn eller behandlernavn

·        Search og download

 

LogType

Når du søger i loggen, er der rigtig mange entries. Det kan målrettes ved at specificere hvilken type handling du leder efter, og det er beskrevet her:

 

LogType

Beskrivelse

Blank

 

Default, dvs. alle logtyper fremgår.

 

Her kan du fx filtrere med behandlernavn eller patientnavn, og se samtlige entries i en given periode.

 

All

Alle entries, dvs. alle logtyper fremgår.

 

Her kan du fx filtrere med behandlernavn eller patientnavn, og se samtlige entries i en given periode.

 

CallEnded

Under CallEnded kan du se hvornår et opkald er afsluttet, og hvor lang tid det har taget.

 

Umiddelbart giver den ikke meget værdi ift. fejlsøgning, men kan bruges til statistik over længe på konsultationer generelt.

 

Consultation

Consultation viser alle steps relateret til en given konsultation og eksempler er nedenfor her:

 

 

2022-06-29 08:50:27                 Consultation   xx: Consultation completed, waiting for journal.

Bruges til at bekræfte at konsultationen er ovre, og journalnotat afventer.

 

2022-06-29 08:50:20                 Consultation   xx: Video consultation between patient and employee has ended and lasted 65.0797167 seconds.

Bruges til at bekræfte at konsultationen er afsluttet.

 

2022-06-29 09:19:47                 Consultation   xx: Video consultation is in progress between patient and employee

Bruges til at bekræfte, at der er en videokonsultation i gang. Hvis den mangler, er det fordi der ikke har været foretaget en videokonsultation.

 

2022-06-29 09:19:39                 Consultation   xx: Vonage session id(1_MX40NDU2MjY2Mn5-MTY1NjQ5NDM3OTIzMX5OdkNwSGk3NmdVYnJndnBlUWRGUHdlOE9-fg) has been created for video consultation between patient and employee

Bruges til at bekræfte, at der er dannet et sessionsID på konsultationen. Hvis den mangler, har der ikke været etableret en forbindelse via video.

 

 

2022-06-29 09:19:10                 Consultation   xx: Patient is ready. The patient has clicked the link and is now logged in.

Bruges til at bekræfte, at patienten er logget ind og står klar. I dette tilfælde er der tale om en booket konsultation, hvor patienten får en sms, og skal klikke på link for at stille sig klar. Findes denne ikke, har patienten ikke stået klar.

 

2022-06-29 09:19:08                 Consultation   xx: Patient logged in via sms link.

Bruges til at bekræfte, at patienten er logget ind via sms link. Hvis denne mangler, har patienten ikke klikket på link i sms’en.

 

2022-06-29 09:18:14                 Consultation   xx: Send sms to patient xx with token d1bef4b5-5f9c-4b63-abee-39fdd1d16af8 to start the consultation. Queue

Bruges til at bekræfte, at vi har sendt en sms med en token der giver adgang til videosiden. Hvis denne mangler, har vi ikke sendt en sms og patienten har derfor ikke mulighed for at komme til videokonsultation. .

 

2022-06-29 09:18:13                 Consultation   xx: Patient was added to employees’ queue by employee. Booked consultation

Bruges til at bekræfte, at vi har startet konsultationen via Backoffice. Når en behandler starter en konsultation, bliver den tilføjet behandlerens kø.

 

2022-06-28 08:30:47                 Consultation   xx: Booked a consultation at 6/29/2022 9:15:00 AM.

Bruges til at bekræfte at der er booket en konsultation, og tidspunktet for bookingen.

 

2022-06-29 08:34:35                 Consultation   xx: Patient was added to employees’ queue by patient. Queue consultation

Bruges til at bekræfte at der er tale om en køkonsultation, hvor patienten har stillet sig i kø til næste ledige medarbejder.

 

2022-06-29 09:00:12                 Consultation   cf50655f-6ab4-4aa4-81ae-b97756b50aaf: Failed to get valid token for token: cf50655f-6ab4-4aa4-81ae-b97756b50aaf

Hvis denne fremgår af en konsultation, så er det ikke muligt for patienten at logge ind via sms / mail link pga. en tokenfejl. Der er ikke patientnavn på denne logtype, dvs. man skal lige sjusse sig frem til det ved hjælp af tidspunktet.

 

Debug

 

Inaktiv

DoctorToPatientCall

 

Her kan du se hvornår et opkald er startet af en behandler.

 

Umiddelbart giver den ikke meget værdi ift. fejlsøgning.

 

Error

 

Inaktiv

Info

Eneste entry her er Queue was not found by owner, og den kan ikke benyttes til fejlsøgning.

 

Login

Overblik over hvornår en behandler er logget ind.

 

Umiddelbart giver den ikke meget værdi ift. fejlsøgning, men kan benyttes til at definere om en medarbejder loggede ind på rigtigt tidspunkt, eller om de har forsøgt at logge ud / logge ind efter en fejl.

 

LookUp

Overblik over hvornår en behandler søger efter en patient, og hvad søgningen har gået up på.

 

GDPR relevant log ift. at bekræfte hvem der har slået hvilke patienter op.

 

Message

Inaktiv

 

PatientHistory

 

Overblik over de historiske handlinger der er foretaget på en patient. Her er detaljeret overblik over hvor en notifikation er sendt hen (mobilnummer / mail) eller overordnet view på hvem en patient har haft en konsultation med.

 

Kan benyttes til at bekræfte hvor en notifikation er sendt hen, resten kan findes under LogType Consultation i detaljeret form.

 

PatientToDoctorCall

Her kan du se hvornår et opkald er startet af en patient.

 

Umiddelbart giver den ikke meget værdi ift. fejlsøgning.

 

Payment

Inaktiv – betalinger findes i stedet under Orders under Finance i Backoffice.

 

Queue

Overblik over åbning og lukning af kø.

 

Umiddelbart giver den ikke meget værdi ift. fejlsøgning.

 

VideoSession

Overblik over samtlige videosessioner der startes og sluttes via Backoffice.

Hvis en videosession afsluttes som en telefonkonsultation pga. behandler vælger at klikke på Change to phone consultation eller Complete phone consultation, laves der en specifik logtype:

 

2022-06-29 09:11:16                 VideoSession  Video consultation ended as phone consultation. Caregiver: xx Patient:xx VideoSessionId:

Bruges til at bekræfte at der er gennemført en telefonkonsultation uden at der er forsøgt at etablere en videoforbindelse. Det ses ved at sessionsID mangler.

 

2022-06-29 08:36:37                 VideoSession  Video consultation ended as phone consultation. Caregiver: xx Patient: xx VideoSessionId: 1_MX40NDU2MjY2Mn5-MTY1NjQ5MDgyNjM1N35xYXI4cGxiY0xIU3U5U0lOSjRYd0JKZTF-fg

Bruges til at bekræfte at der er gennemført en telefonkonsultation hvor der er forsøgt at etablere en videoforbindelse. Det ses ved at sessionsID fremgår.

 

SessionsID kan herefter undersøges via Inspector Tool, se næste side.

 

 

 

Inspector Tool

Videokonsultationer bygger på Vonage API,og de har et onlineværktøj hvor vi kan slå sessioner op, og undersøge hvorvidt der har været et problem i forbindelsen.

 

Inspector tool findes her og derkan logges ind med anne.korsgaard@aleris-hamlet.dk/ Summer01

 

Indsæt SessionsID i søgefeltet og klikSearch:

 

 

Meeting stats viser overordnet data omvideosessionen:

·        Der skal være to brugere, forbindelser, streams ogdeltagere for, at en videokonsultation er gennemført.

·        Streamede minutter er det antal minutter envideokonsultation har taget.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

User data viser specifikke data ombrugeren, fx lokation og enhedstype. Lokation kan være lidt misvisende, daforbindelser kan pinge mellem master, men generelt bør det være korrekt.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Error log vil kun vise fejl der sker på denfaktisk SDK, dvs. Vonage fejl. Det sker sjældent.

 

Quality metrics viser brugernesforbindelseskvalitet, og den er interessant ift. om en bruger fx er på sådårligt netværk, at de ikke når op på minimums niveau. Typisk kan det tage en håndfuld sekunder at nå op på minimum bitrate.

 

En publisher er en bruger.

 

Event log er en detaljeret log over alle deevents der er sket i en session. Her kan der fx dykkes ned i specifikke eventsfor at checke hvad årsag var til en mistet forbindelse efter tyve sekunder, treminutter eller andet.

 

Server detected connect

User 2                Wed 2022-06-29 10:20:28,200                                                         Server detected connect: User 2.                             Server Event

User 1                Wed 2022-06-2910:20:28,234                                                         Server detected connect: User 1.                             ServerEvent

 

Denne event betyder, at serveren harregistreret to brugere. Hvis der kun er registreret 1, så er forklaringen atforbindelsen for bruger 2 aldrig blev registreret.

 

Succesfully joined

Denne event betyder, at den angivne bruger(1 eller 2) er kommet ind i sessionen.

 

User x                Wed 2022-06-29 10:20:30,005                                                         Successfully joined the session.

 

ClientDisconnected

Denne event betyder, at brugerne selv harafbrudt videoforbindelsen. Hvis fx netværk holder op med at virke er det enclientDisconnected, og dykket vil være tydeligt under Quality Metrics.

 

User 1                Wed 2022-06-29 10:36:32,307                                                         Server detected disconnect: User 1. Reason:clientDisconnected                   Server Event

User 2                Wed 2022-06-29 10:36:32,364                                                         Server detected disconnect: User 2. Reason: clientDisconnected                   Server Event

 

Dimensions changed

Dimensons changed betyder, at der er sketen ændring i dimensionerne for sessionen. I dette tilfælde ændrer VideoFrameRateSentsig, men det vil ikke kaste en mistet forbindelse af sig. Denne type kan derforignoreres i et vist omfang.  Det kan ske en hel del gange i løbet af envideokonsultation.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse